Personuppgifter
Namn
Thorén, Lars Göran
Personnummer
19420602-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel (utomhus, mot man 18 år eller äldre, obekant med offret), ärekränkningsbrott mot man äldre än 18 år, ej internetr
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.