Personuppgifter
Namn
Kallioniemi, Lars Erik
Personnummer
19510103-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till våld mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.