Personuppgifter
Namn
Hallgren, Lars Conny
Personnummer
19460601-XXXX
Ålder
76 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.