Personuppgifter
Namn
Johnsson, Lars Christer Bertil
Personnummer
19510515-XXXX
Ålder
71 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.