Personuppgifter
Namn
Bryngelsson, Lars Bryngel
Personnummer
19450504-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig körning
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.