Personuppgifter
Namn
Fransson, Lars Arne
Personnummer
19480808-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.