Personuppgifter
Namn
Lannes, Lars åke
Personnummer
19410814-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen genom att förvara vapen hos annan
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.