Personuppgifter
Namn
Askler, Kurt Stefan
Personnummer
19481127-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, ringa narkotikabrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.