Personuppgifter
Namn
Karlsson, Kurt åke
Personnummer
19450824-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Barnfridsbrott, misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.