Personuppgifter
Namn
Svanholm, Klayde Peter Oluff
Personnummer
19500908-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hemfridsbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.