Personuppgifter
Namn
Larsson, Kjell Tage Elon
Personnummer
19480513-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Trolöshet mot huvudman grovt brott alt grovt bedrägeri samt medhjälp till dessa brott
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.