Personuppgifter
Namn
Larsson, Kjell Olof
Personnummer
19480607-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig befattning med sprit, olovligt innehav av alkoholdrycker
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.