Personuppgifter
Namn
Johansson, Kjell Axel
Personnummer
19481027-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Synnerligen grovt narkotikabrott
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.