Personuppgifter
Namn
Holmqvist, Kim Holger
Personnummer
19510121-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.