Personuppgifter
Namn
Ghulam Riza, Khuda Bakhsh
Personnummer
19470329-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brukande av falsk urkund
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.