Personuppgifter
Namn
Shamoun, Khalis Hadi
Personnummer
19440701-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål, ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.