Personuppgifter
Namn
Eriksson, Kent Håkan
Personnummer
19470718-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Obehörigt tillträde till skyddsobjekt
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.