Personuppgifter
Namn
Karlsson, Kent Arvid Ingemar
Personnummer
19500427-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ofredande, sexuellt ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.