Personuppgifter
Namn
Bohman, Kent åke Bertil
Personnummer
19470701-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till våld mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.