Personuppgifter
Namn
Meigard, Kenneth Göte Clemens
Personnummer
19510119-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Förgripelse mot tjänsteman, hot mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.