Personuppgifter
Namn
Firat, Kemal
Personnummer
19500402-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.