Personuppgifter
Namn
Christensen, Karl Sören
Personnummer
19440712-XXXX
Ålder
78 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ofredande
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Försök till grov misshandel, ofredande
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.