Personuppgifter
Namn
Schörghofer, Karl
Personnummer
19410930-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot djurskyddslagen, brott mot djurskyddslagen, 3§ tillsyn
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.