Personuppgifter
Namn
Palm, Karl Raymond örjan
Personnummer
19430120-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot fiskelagen
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.