Personuppgifter
Namn
Pettersson, Karl Olof Christer
Personnummer
19481113-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Djurplågeri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.