Personuppgifter
Namn
Sjöberg, Karl Lennart
Personnummer
19410819-XXXX
Ålder
81 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen, vållande till kroppsskada
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.