Personuppgifter
Namn
Hultgren, Karl Ingemar
Personnummer
19420330-XXXX
Ålder
80 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen, vapenbrott
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.