Personuppgifter
Namn
Slätt, Karl Gustav
Personnummer
19490110-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vållande till kroppsskada, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.