Personuppgifter
Namn
Hallberg, Karl Gustav
Personnummer
19371219-XXXX
Ålder
85 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olaga hot
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olaga hot
*****************.pdf
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.