Personuppgifter
Namn
Eriksson, Karl Gunnar
Personnummer
19450609-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Våldsamt motstånd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Ofredande, olaga hot
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Hemfridsbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.