Personuppgifter
Namn
Kongnok, Karl Georg Roland
Personnummer
19430423-XXXX
Ålder
79 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Skadegörelse
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.