Personuppgifter
Namn
Lindgren, Karl Evert Tommy
Personnummer
19480718-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Hot mot tjänsteman
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.