Personuppgifter
Namn
Carlsson, Karl Erik Sigvard
Personnummer
19390226-XXXX
Ålder
84 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.