Personuppgifter
Namn
Nieminen, Kalervo Antero
Personnummer
19471210-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Olovlig körning, grovt brott, rattfylleri, ringa narkotikabrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Olovlig körning, grovt brott, rattfylleri, ringa narkotikabrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.