Personuppgifter
Namn
Nilsson, John Olof Ingemar
Personnummer
19460322-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.