Personuppgifter
Namn
Hallin, Jan-erik Kenneth
Personnummer
19480422-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt rattfylleri
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Grovt rattfylleri, olovlig körning
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.