Personuppgifter
Namn
Sandberg, Jan Olof Peter Mattias
Personnummer
19480620-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa stöld, våldsamt motstånd
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.