Personuppgifter
Namn
Svensson, Jan Erik
Personnummer
19450920-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Penningtvättsbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.