Personuppgifter
Namn
Pettersson, Jan Erik
Personnummer
19400905-XXXX
Ålder
82 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till mord
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.