Personuppgifter
Namn
Olsson, Jan Erik Lennart
Personnummer
19481214-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Grovt olaga hot, vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.