Personuppgifter
Namn
Eriksson, Jan Eje
Personnummer
19400314-XXXX
Ålder
83 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot vapenlagen, vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.