Personuppgifter
Namn
Sandström, Jan Börje
Personnummer
19510121-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, ringa misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.