Personuppgifter
Namn
Heikkinen, Jaakko Olavi
Personnummer
19470830-XXXX
Ålder
75 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Försök till misshandel, olaga hot
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.