Personuppgifter
Namn
Wall, Iris Maria Gunilla
Personnummer
19460223-XXXX
Ålder
77 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
*****************.pdf
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.