Personuppgifter
Namn
Danielsson Tanttinen, Ingmarie Viola
Personnummer
19481124-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel, olaga hot mot kvinna äldre än 18 år, ej internetrelat.
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.