Personuppgifter
Namn
Svärm, Inger Marianne
Personnummer
19290627-XXXX
Ålder
93 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Tagande av muta
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.