Personuppgifter
Namn
Koselowski, Horst Günther Hans
Personnummer
19370226-XXXX
Ålder
86 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Misshandel
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.