Personuppgifter
Namn
Enander, Heino Erik
Personnummer
19500912-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Brott mot trafikförordningen, vårdslöshet i trafik
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.