Personuppgifter
Namn
Cruz Varas, Hector Horacio
Personnummer
19481209-XXXX
Ålder
74 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Ringa narkotikabrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner
Narkotikabrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.