Personuppgifter
Namn
Lundberg, Hans-erik Otto
Personnummer
19510211-XXXX
Ålder
72 år
Brottsrubricering / Förundersökningsprotokoll :
Vapenbrott
*****************.pdf
Köp & Ladda ner

Ovan handlingar är förundersökningsprotokoll.
Läs mer om förundersökningsprotokoll här.